Tags

, , , , , ,

Muling ginising ng isang awtorisadong distributor ng Professional Skin Care Formula by Dr. Alvin na NovaMars Marketing ang kanyang   Corporate Social Responsibility  (Pang Lipunang Pananagutan ng mga Korporasyon) o CSR.  Nuong Pebrero 9, 2017 ang NovaMars  Marketing ay nagbigay pagkakataon na magka negosyo ang isang may kapansanan. 

image

Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not. -Dr. Seuss

Ang mga susunod na T&S ay upang bigyan linaw kung ano nga ba ang CSR.

Ano nga ba ang kahulugan ng CSR?

Ayon sa Lexicon ang CorprorateSocial cial responsibility (CSR) ay isang pamamaraan ng pag-nenegosyo na kung saan ito ay nakiki-lahok sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ginagawa nila eto sa pamamagitan ng paghahatid benepisyong pang-ekonomiya, pang-lipunan at pang-kapaligiran sa sinumang apektado ng kanilang kumpanya.

Ayon naman sa Investopedia, ang CSR ay ang pagkukusa ng isang negosyante na suriin at gawaing responsibilidad neto ang magbigay ng magandang kahihinatnan sa kapaligiran at lipunan.  Ang diwang eto ay pangkaraniwang ginagamit sa mga gawaing di na sakop ng panganga-ilangang hinihingi ng namumuno at nangangalaga ng kalikasan. 

Para sa Business Dictionary naman, Ang CSR ay pagkilala ng isang kumpanya sa kanyang panangutan sa kanyang kumonidad at kapaligiran (ma kalikasan o pang-lipunan) na kung saan nakatayo eto.

Ang sinulat nama nsa The World Business Council for Sustainable Development sa publication netong Making Good Business Sense ni Lord Holme and Richard Watts ay:
Ang Corporate Social Responsibility ay ang patuloy na pagtupad ng mga negosyante sa pangakong matiwasay o etikal na pangangalakal at sa pangakong pagbabahagi sa ika-uunlad ng ekonomiya kasabay ng pagpapa-aangat ng kalidad ng pamumuhay ng mga trabahador at kanilang pamilya , ang local na kumonidad at gayun din ang lipunan.

Matapos basahin ang ilang pakahulugang nabanggit, ating ma-ibubuod na ang CSR ay ang hangarin ng mga negosyanteng gumalaw hindi lang upang kumita kundi para na rin makipagkapwa sa mga tauhan neto at sa paligid kung saan sya nakatayo. Dahil dito ang CSR ay tinagurian ding Corporate Citizenship o Mamamayang Korporasyon.

Paano po maisasakatuparan ng kumpanya ang CSR o pakikipag-kapwa?

Ayon sa ulat ng intelligentHQ tatlong sangay na pwedeng daan upang ma-isakatuparan ang CSR: (1) Maka-kalikasan/Environmental (2) Maka-kapwa/Philanthropic – Pagkakawang-gawa (3) Makatao at Wastong Pamamahala/Ethical

Para sa maliit na negosyanteng tulad ng NovaMars Marketing, pinili neto ang maka-kapwa na pamamaraan sa pamamagitan ng pag bibigay ng pagkakataong mag negosyo ang mga taong may kapansanan o person with disability (PWD). Kaka-umpisa pa lamang neto kaya't sa kasalukuyan ay dadalawa pa lang ang natutulungan sa hanap buhay. Sila ay sina :

1) Jhuyjhuy Escalora, naka wheelchair at ngayon ay retailer na ng Professional Skin Care Formula by Dr. Alvin.

image

Retailer

Si Jhuyjhuy ay nagkaroon ng bukol sa spinal chord nuong sya ay bata pa na naging sanhi ng kanyang walang kakayanan lumakad at pagkabaluktot ng daliri. Sa kabila ng kanyang kapansanan sinisikap pa rin nyang makatulong sa gawaing bahay gaya ng paglilinis, paglalaba at pagluluto. Gaya ng karamihang PWD hangad pa rin nilang ma-itaguyod ang sariling pinansyal na panganga-ilangan. Dahil dito, naisipan ng NovaMars Marketing na gawin syang isang retailer sa paniniwala na siya ay may ginintuang kakayanan. Hango sa sinabi ni
Robert M. Hensel “Wala nang mas hihigit pang kapansanan ang meron sa lipunan kaysa ang hindi makakita na ang kapwa ay may ihihigit pa.”
image

2) George Belarmino, para sa delivery service sa loob ng Tiaong, Quezon.

image

George's Delivery Service

Si George Belarmino ay ipinanganak na walang kakayanan maglakad. Ngunit di iyon naging balakid sa kanyang isipan at kalooban na kaya nyang mag-hanap buhay sa kabila nang kanyang kapansanan. Ginawa nya nang paraan na ang kanyang traysikel ay mapa-andar gamit lang ang kamay, kaya’t sya ay nakakapag deliver ng gulay at nakakapag hatid sundo sa mga estudyante. Ang kanyang ka-sipagan at katibayan nang loob, ay nag-silbing inspirasyon sa NovaMars Marketing na dagdagan pa ang hanapbuhay ni Kuya George . Kaya’t nuong Pebrero 13, 2017, bilang pasulyap sa idaraos na Araw ng mga Puso, pinagkalooban Si Kuya George nang pagkakataon makapag deliver ng Professional Skin Care Formula by Dr. Alvin. Kung maraming susuporta sa kanya, darating ang panahon, na magiging retailer na rin sya.
image

Sa ngayon, ay naghahanap pa rin ang kumpanya ng PWD na pwedeng maging retailer sa lugar ng: Tayabas, Lucban, Mauban, Real, General Nakar, Panungkulan, Patnanugan, Polillo, Jomalig at Burdeos. Kaya't kung may kakilala kayong PWD sa mga lugar na nabanggit at gusto nyong tulungan, maari pong sabihan sya na mag text sa 09085942696. Sa ganitong pamamaraan mapapatupad nyo rin ang CSR sa abot ng inyong makakaya at makakapag bigay halaga sa kapwa. Ika nga sa isang sinabi sa The Feast Bay Area sa kanilang Talk Series ukol sa Valentine’s Day: “Magbigay halaga sa: Pamilya, Trabaho at sa Kapwa… Araw-araw ay binibigyan ka ng panahon na magiging biyaya o kasagutan sa dasal ng iba.”
image

Para sa karagdagang detalye makipag ugnayan lamang sa:
image

Advertisements